Foredrag

Foredrag

 

“Karen Fastrup er en god forfatter – det ved vi – men at hun er en mindst lige så god foredragsholder, får vi i denne tid bekræftet. Hun har noget på hjerte med de erfaringer, hun har fået gennem et forløb med psykisk sygdom. Med bogen Hungerhjerte arbejder hun systematisk på at give en litterær fremstilling af det at få en psykiske sygdom, så det bliver nærværende og vedkommende for alle. Derved får hun en markant stemme i forhold til afstigmatisering. Når Karen taler om Hungerhjerte, mestrer hun at formidle sin bog og den del af sin skæbne, bogen omhandler, med alvor, humor og et stort fortælletalent. Hun behersker rummet og kontakten til sine tilhørere. Hun er åben og personlig i diskussionen uden at blive privat. Karen Fastrup er værd at høre på.” – Anne Lindhardt. Formand for psykiatrifonden

 

“Karen Fastrup er en stærk forfatterstemme og en blændende oplæser. Hun indfanger tilhørerne i sin gribende fortælling og i sin åbne og dybe tilgang til eksistentielle spørgsmål. Karen er en professionel foredragsholder med en reflekteret tilgang til livets store spørgsmål og litteraturens muligheder. Samtidig inviterer hun til et spændende kig ind i sit forfatterarbejde med fiktionens greb. Jeg kan varmt anbefale Karen til arrangementer på biblioteket.” – Britta Langdahl, kulturformidler på Hovedbiblioteket Dokk1 i Aarhus

 

“Karen Fastrup fortalte veldisponeret, stærkt og personligt om sin roman HUNGERHJERTE på Gentofte Hovedbibliotek i januar 2019. Fortællingen vekslede mellem oplæsninger, beretninger fra Karens eget liv og de litterære greb hun brugte i romanen. Publikum var meget grebet, og i anden del af arrangementet var der gode spørgsmål, som Karen besvarede på fineste og mest kvalificerede vis, selvom de havde en dybt personlig karakter. Jeg kan nemt anbefale Karen Fastrup til al litteratur i live format.” – Mette Edelmann Keinicke, Arrangementskoordinator på Gentofte Bibliotekerne

 

Karen Fastrup er en dygtig og kompetent foredragsholder, og de ca. 100 fremmødte medarbejdere i psykiatrien fik en meget stor oplevelse og gik klogere hjem fra arbejde den dag. Karen formåede ikke kun at italesætte de gode oplevelser i psykiatrien men også de møder med medarbejdere, hvor hun i sit sygdomsforløb havde følt sig misforstået og dis-respektfuldt behandlet. Det gjorde hun på en måde, så ingen følte sig angrebet og dermed fik trang til at forsvare sig – men i stedet lykkedes det hende at få os til at forstå, lede efter løsninger og igangsætte handlinger, så hendes vigtige pointer kan blive yderligere udbredt.

Karen holdt vores opmærksomhed fanget og talte indlevende og gribende om, hvordan det føles at være patient med symptomer og samtidig have behov for at blive set og respekteret for det menneske, hun også er.

Karen gav os lyst til at fortsætte med både behandlingsarbejdet og den af-stigmatiserende indsats og ikke mindst til at fortsætte den vigtige videreuddannelse af medarbejderne, så vi i fremtiden kan møde alle patienter med den respekt og de faglige kompetencer, de fortjener.

Tusind tak for en enestående og simpelthen fantastisk oplevelse. Karen Fastrup kan varmt anbefales som foredragsholder.” – Line Hansen. Overlæge, psykoterapeutisk ambulatorium. Psykiatrisk Center Ballerup

 

”Det var en utrolig fin og berigende aften på Gladsaxe Bibliotek, hvor forfatter Karen Fastrup fortalte sin gribende familie-historie og om sin kamp med sygdommen borderline. Karens imødekommende og humoristiske personlighed skabte et intimt rum, hvor publikum åbnede op og delte deres egne erfaringer med psykisk sygdom. Jeg kan på det varmeste anbefale Karen som en super dygtig og professionel og foredragsholder.” – Julie Guldbæk, AOF Gladsaxe

 

“vi havde på Christianshavns Bibliotek den bedste oplevelse med at booke og afholde foredrag med Karen Fastrup. Karen var utrolig nem at kommunikere med, og hun mødte op i en aura af afslappet professionalisme.
Karen havde et nærvær på scenen, der rakte helt ned på bagerste række!! Hun fortalte medrivende, men samtidig med meget humor og ro om et meget personligt emne.
Karen gjorde et dybt og insisterende ærligt indtryk på alle, der var til stede ved foredraget, og jeg kan kun give hende mine varmeste anbefalinger.” – Louise Chili, Bibliotekar Christianshavns bibliotek

 

“Karen Fastrup holdt i september 2019 foredrag for en fyldt sal i LitteraturSelskabet Nordbrandts regi. Hun kombinerer en fin æstetisk sans med en stor viden om psykisk sygdom, og er samtidig befriende åben om sit eget sygdomsforløb som beskrevet i romanen ”Hungerhjerte”.Hun er en levende og fængende foredragsholder, som virkelig formår at formidle sine indsigter, så publikum fanges ind og koncentreret følger med fra først til sidst.”LitteraturSelskabet Nordbrandt. Møn

 

“Vi havde besøg af Karen Fastrup på Odense Hovedbibliotek i starten af 2019. Emnet for aftenen var ”Syg litteratur” med fokus på litteraturens helbredende krafter. Først fortalte lektor Peter Simonsen fra SDU og bagefter var Karen på med fortællingen om ”Hungerhjerte”, og dermed også sin egen historie.
Karen er en super professionel foredragsholder, god til at fortælle og i øjenhøjde med sit publikum. Der blev lyttet, og efterfølgende har vi kun fået gode tilbagemeldinger. Jeg kan kun anbefale Karen Fastrup til et arrangement.” – Michael Linde Larsen. Teamleder og litteraturkonsulent

 

 

Jeg tilbyder to foredrag, som efter aftale med arrangørerne kan kombineres og vægtes efter behov:

 

  • Her er fokus på min nye roman HUNGERHJERTE, der handler om mine pludselige indlæggelser på psykiatriske afdelinger, hvor jeg fik diagnosen borderline, og om hvordan jeg kæmpede mig rask igen. Jeg fortæller om det at skrive om mit eget liv i romanform – mens det leves. Om hvordan jeg har arbejdet med at omforme mit eget liv og min sygdom til litteratur. Jeg fortæller åbent om skriveprocessen og om sygdommen borderline, men også om det kærlighedsforhold og den barndom og opvækst i en indviklet højskolefamilie tynget af min brors død, som jeg tegner et billede af i Hungerhjerte.
  • Men det kan også vægtes sådan, at fokus er mere “teoretisk” – med samtaler om blandt andet autofiktion som litterær genre. Sidstnævnte foredrag vil blandt andet være rettet mod gymnasieklasser.
  • Her er fokus mere på mine personlige erfaringer med at få en psykiatrisk diagnose og at kæmpe sig ud af den igen. Jeg vil fortælle åbent om mine oplevelser med pludselig at befinde mig på psykiatriske afdelinger, om den smerte, der er forbundet med at blive syg, om stigmatisering og skam, og diskutere mine erfaringer med, hvad der fungerer godt ved vores psykiatriske system, og hvad der fungerer mindre godt.
    Foredragets målgruppe kan både være “almindelige” mennesker og psykiatrisk fagpersonale, som måske vil finde det interessant at høre om, hvordan psykisk sygdom og ophold på psykiatriske afdelinger opleves indefra.

Jeg er en levende og nærværende foredragsholder, som er god til at få publikum inddraget i åbne og berigende samtaler. Og jeg gør meget for, at stemningen bliver varm og inspireret, og at der lukkes op for spørgsmål og dialog.

Til foredrag, der er åbne for offentligheden, kan der søges tilskud hos Statens Kunstfonds Forfattercentrum.